Usluge

Usluge koje pružamo su:

Bavimo se organizacijom i tehnologijom izvođenja građevinskih, elektro i mašinskih radova, upravljanjem projektima i realizacijom investicionih projekata.
Obezbedićemo Vam kvalitetnu dokumentaciju i sprovesti sve neophodne procedure, u potpunosti u skladu sa zakonima Republike Srbije i pribaviti sve neophodne dokumente za vaš projekat.
Za vas možemo izraditi sve neophodne analize, studije i projektnu dokumentaciju u vezi bilo kog Vašeg projekta, ili ideje iz oblasti energetike, vodoprivrede, infrastrukture i ekologije.
Uz primenu međunarodnih standarda, definisaćemo potrebnu organizacionu strukuru i realizovati Vaše zahteve u vezi Projekta kojim se bavite.
Dalji razvoj svojih Projekata prepustite nama. Realizovaćemo ih i uskladiti sa važećim zakonima, pravilima, propisima i standardima, uz optimum:

  • finansijskih sredstava,
  • kvaliteta – kome pridajemo prevashodni značaj,
  • i sve to na vreme, uz poštovanje zadatih rokova.

Uz CEM-ing, sve rizike na Vašim Projektima svešćete na najmanju moguću meru.
Za nas ne postoje problemi, već samo izazovi!

Upravljanje projektima

Radeći vrlo blisko sa klijentom, u sferi Upravljanja projektima, CEM-ing obezbeđuje punu paletu usluga neophodnih da bi svaki projekat ispunio svoje zacrtane ciljeve, uz punu koordinaciju na realizaciji istog, usko sarađujući sa svim učesnicima na projektu, od starta do predaje projekta klijentu na upravljanje.

U zavisnosti od veličine i prirode projekta naše usluge u Upravljanju projektima uključuju:

  • Izradu Studija opravdanosti
  • Izradu svih neophodnih analiza
  • Pripremu tederske dokumentacije i ugovora
  • Rukovođenje izgradnjom i nadzor nad izgradnjom
  • Upravljanje odštetnim zahtevima
  • Planiranje troškova
  • Upravljanje i održavanje objekata u eksploataciji

Konsalting

CEM-ing pruža savete i podršku za razvoj i realizaciju novih projektnih ideja.
Dok rade na rešenjima, investitori, projektanti i izvođači moraju proveriti i osigurati da projektne ideje budu održive. Naši stručnjaci identifikuju tehnička, operativna i ekonomska ograničenja datog projekta pre donošenja investicionih odluka od strane klijenta.
CEM-ing olakšava te procese, pomažući da se identifikuju i minimiziraju uticaji na životnu sredinu i istovremeno procenjuje verovatnoću dobijanja neophodnih odobrenja za projekat.

Inženjering i projektovanje

Svaki projekat je jedinstven i ima specifične zahteve klijenta, preduzeća i zemlje. Sa svojim timom iskusnih, licenciranih inženjera, CEM-ing se ističe u pružanju svih inženjerskih i projektatntskih usluga potrebnih za realizaciju projekata u svim strateškim poslovnim oblastima.
Uspešan projekat rezultat je dobro pripremljenog inženjeringa i projektovanja. Istovremeno, CEM-ing koristi interdisciplinarne osvrte kako bi obezbedio vrhunski inženjering i neophodnu dokumentaciju.